Průvodce reklamací

Průvodce reklamací

Chápeme, že každá situace, kdy se zbožím něco není v pořádku, je pro zákazníky nepříjemná. Pracovníci reklamačního oddělení Vám proto poradí, jak postupovat, aby byla situace co nejrychleji vyřešena.


Chci reklamovat zboží

V případě, že potřebujete reklamovat zakoupené zboží, vždy nejprve kontaktujte naše reklamační oddělení, a to e-mailem reklamace@ipluto.cz. Kolegové s vámi ověří vzniklou situaci a poradí Vám, zda zboží zaslat k reklamaci do nejbližšího autorizovaného servisu, nebo přímo k nám

Jak probíhá reklamace:
1) Po dohodě s reklamačním oddělením zašlete reklamovaný produkt na příslušné reklamační místo. Vždy přiložte informaci, že jde o reklamaci, napište konkrétní reklamovanou vadu, případně popište jak se projevuje. Nezapomeňte též uvést číslo nákupního dokladu.
2) Poté, co servisní středisko obdrží a převezme reklamovaný produkt, ověří splnění záručních podnínek a pokud jsou splněny, zahájí reklamanční řízení. O zahájení reklamace vystaví protokol, který obdržíte do e-mailu. Od tohoto okamžiku běží lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamaci nelze zahájit, pokud nejsou splněny záruční podmínky (viz reklamační řád).
3) Servisní středisko posoudí reklamovanou vadu, a je-li reklamace uznána, vyřeší ji. O výsledku reklamace je vyhotoven protokol, který obdržíte do e-mailu, spolu s výzvou, že si zboží můžete vyzvednout, nebo po dohodě nechat zaslat na Vaši adresu.

Při zaslání zboží do reklamace je vždy třeba:

 • Dobře zabalit zboží, tak aby se nepoškodilo při přepravě
 • Přiložit průvodní dopis s popisem závady a kopií nákupního dokladu, nebo jiným vhodným způsobem prokázat nákup zboží
 • Přiložit zpětnou adresu a kontaktní údaje včetně bankovního spojení
 • Zboží je vždy třeba zaslat kompletní a to včetně příslušenství, které bylo předmětem prodeje (napájecí adaptér, apod). Jde -li o rozměrné zboží, může servisní středisko po předchozí výslovné dohodě akceptovat zaslání pouze příslušného vadného dílu nebo části. V případě, že reklamace bude řešena výměnou zboží či vrácením peněz, musí kupující k reklamci zaslat vždy kompletní produkt včetně veškerého příslušenství.
 • Prodávající nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených v zařízení, ani za případné příslušenství, které nebylo předměte prodeje.

Adresa reklamačního oddělení:

Apollo Multimedia - reklamace iPLUTO
Sluneční náměstí 2540/5,
Praha 13 158 00


Reklamace se vždy řídí Reklamačním řádem společnosti Apollo Multimedia, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek, s kterými kupující vyslovuje souhlas při nákupu.

Chci vrátit zboží

V případě, že vám zakoupené zboží nevyhovuje máte ze zákona právo na vrácení zboží bez udání důvodu. Je však potřeba splnit tyto body:

 • Neuplynulo více než 14 dní data doručení
 • Nejedná se o software s rozpečetěným obalem nebo digitální obsah bez hmotného nosiče, či zboží, které bylo hygienicky zabaleno a při jeho použití dochází k přímému styku s pokožkou.
 • Kupující není fyzická osoba-podnikatel nebo právnická osoba
 • Vrácené zboží musí být zcela bez vad a nejevit známky používání. Pokud tedy například vrátíte telefon s poškrábaným displejem, máme právo ponížit vrácenou částku o hodnotu adekvátní typu poškození či opotřebení. To samé platí v případě nevrácení kompletního příslušenství.

  V těchto případech nás kontaktujete naše zákaznické centrum:

  reklamace@ipluto.cz

Došlo mi poškozené zboží

Pokud vám dorazí poškozené zboží je potřeba následující:

 • Pokud poškození zjistíte do 48 hodin neprodleně kontaktujete přepravní společnost. Je třeba sepsat reklamaci doručení
 • Doporučujeme pořídit fotodokumentaci
 • Kontaktujte nás na e-mailu: reklamace@ipluto.cz